• Màu nền

  • cỡ chữ

  • Ngôn ngữ

  • TOP
  • để ý
  • Hiện đang chấp nhận đặt chỗ cho trải nghiệm trường học dành cho trẻ em Reref Sapporo!

Hiện đang chấp nhận đặt chỗ cho trải nghiệm trường học dành cho trẻ em Reref Sapporo!

2024/01/03 cập nhật thông tin

Thủ tục đăng ký văn hóa trường học Đặt phòng WEB hiện đang được chấp nhận! !

Chúng tôi cũng đang chấp nhận trải nghiệm với một đồng xu!

(Vui lòng đặt trước qua điện thoại vào ngày trước khi trải nghiệm.)

 

Bấm vào đây để biết thủ tục nhập học cho trẻ em