• Màu nền

  • cỡ chữ

  • Ngôn ngữ

  • TOP
  • Sự kiện
  • Hiện đang nhận đơn đăng ký trực tuyến cho các lớp học ngắn hạn vào mùa hè!

Hiện đang nhận đơn đăng ký trực tuyến cho các lớp học ngắn hạn vào mùa hè!

2024/06/01 cập nhật thông tin

Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận tối đa 5 ngày trước mỗi ngày học ngắn hạn. Ngoài ra, vui lòng ghé thăm bảo tàng trong vòng một tuần kể từ ngày đăng ký và thanh toán tại quầy.

Nhấn vào đây để đặt phòng